vallási fogalmak kezdőbetűje

2011. 09. 16.

Köszönöm, hogy ilyen gyorsan válaszolt a miatyánk, hegyi beszéd, tízparancsolat írásmódjával kapcsolatos kérdésemre! Még annyit szeretnék megtudni, hogy ezek miért nem minősülnek tulajdonneveknek? Esetleg létezik közszói és tulajdonnévi használatuk is, és ebben az esetben van nagybetűs verziójuk is?

A kérdezett szavak, kifejezések mind a Magyar helyesírási szótárban, mind az Osiris-helyesírásban csak kis kezdőbetűvel szerepelnek: miatyánk (imaként), hegyi beszéd, tízparancsolat (vallási fogalomként). Ahogyan arra már korábban is utaltunk, az erős érzelmi töltettel rendelkező szavakat is kis kezdőbetűvel kezdjük, mert a magyar helyesírásban alapvetően a kisbetűzés érvényesül (például nem írjuk nagy kezdőbetűvel a napok, hónapok, események, népek, ünnepek stb. nevét sem).

A Miatyánk vagy a Tízparancsolat esetleg értelmezhető címként, és ebben az esetben nem hibás a nagy kezdőbetű, illetve az egyházi gyakorlat eltérhet a köznyelvi helyesírási normáktól is, azaz több olyan esetben is alkalmazhat nagy kezdőbetűket, ahol a helyesírási szabályzat kisbetűt javasolja. Figyelmébe ajánlom, hogy Útmutató egyházi kifejezések használatához címmel létezik egy helyesírási kisszótár a vallási fogalmakról (Szent István Társulat, Budapest, 2006. 22 oldal).

(KJ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra