szűz, szüze, szüzét

2011. 09. 23.

Hogyan írjuk helyesen azt, hogy \”hívta a szűzét\” (egy szűz lányt)? Rövid vagy hosszú ü-vel?

A „szűz” főnév abba a tőtípusba tartozik, amely a toldalékolás során egyes ragok, jelek előtt a szó belsejében a hosszú magánhangzót rövidíti. „Szűz, szüzet, szüzek”, de: „szűzre”. A birtokos személyjeles alakokban is a rövidülés érvényesül: „szüzem, szüzed, szüze”… Ha ezt a szóalakot további raggal látjuk el, az szó végi e helyett é-t ejtünk: „szüzét”.
A Nyelvtudományi Intézet honlapján található alaktani táblázatban azonban zárójeles változatként a „szűzem, szűzed, szűze”… is szerepel, ennek tárgyragos alakja a „szűzét”. Feltehetően nyelvjárási, régies ejtési forma.
Köznyelvi írásban a „szüzét” alakot javaslom.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra