ne járt légyen

2011. 09. 24.

Az alábbi mondatban a „ne járt légyen” milyen mondatrész, ill. minek tekinthető egyáltalán ez a furcsa mondatalkotás.
(Franz Kafka: A per című regényéből való e mondat.)

– Megnézhetem azokat a könyveket? – kérdezte K., nem mintha különösebben kíváncsi lett volna rájuk, hanem hogy ne járt légyen teljesen hiába itt.

A fordító régies mondatszerkezetet használt annak kifejezésére: ’hanem azért, hogy ne hiába járt volna itt’.
A régi magyar nyelvben a fordítások révén több igeidő is volt, a felszólító módnak is létezett múlt ideje (pl. „jöttél légy”, „szóltanak legyen” – Kiss Jenő – Pusztai Ferenc szerk. Magyar nyelvtörténet, Osiris, 363. o.).
Az adott mondatban nem valódi felszólítás van a múltra vonatkoztatva, hanem a célhatározói mellékmondatban az ún. kötőmód miatt van a felszólító módú igealak, hasonlóan ahhoz, ahogy azt mondjuk: „nem akarja, hogy elmenjetek”.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra