sülthús-illat és -íz, sült hús illata és íze

2011. 09. 27.

Hogyan írandó helyesen: sült()hús()illat és (-)íz
Miért?

A „sült hús” különírandó (A magyar helyesírás szabályai 113. pontja: „A -t, -tt képzős melléknévi igeneveket legtöbbször különírjuk jelzett szavuktól: csapolt sör, dőlt betű, sült hús, zárolt anyag, adott szó, fedett uszoda, vetített kép stb. – Csak néhány jelentésváltozáson átment kapcsolatot írunk egybe: aludttej, holtpont, nyúltagy, zártszék stb.”
Ha ehhez a szerkezethez egy újabb tag járul, amely jelöletlen nyelvtani viszonyba kerül vele, akkor a mozgószabályt alkalmazzuk a 139/b. szabálypont szerint: ”b) Ha egy különírt szókapcsolat (pl. hajlított bútor) olyan utótagot kap (pl. gyár), amely az egészhez járul, az egyébként különírandó előrészt az új alakulatban egybeírjuk, és ehhez az utótagot (a szótagszámtól függetlenül) kötőjellel kapcsoljuk:hajlítottbútor-gyár. Hasonló esetek: hideg víz, de: hidegvíz-csap; házi feladat, de: házifeladat-készítés;”, így a kérdezett szókapcsolatból a „sülthús-illat” szóalak jön létre.
Az utolsó mozzanat az, hogy ehhez a szóalakhoz egy olyan összetett szó kapcsolódik, amelynek azonos az előtagja: „sülthús-íz”. A kettőt együtt így írjuk le: „sülthús-illat és -íz” (262/c. szabálypont).
Ha a szövegkörnyezet engedi, a szerkezet írható a „sült hús illata és íze” formában is.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra