vagy kötőszó jelentései

2011. 09. 29.

Jogi szövegekben – nem egyszer az ítéletekben is – találkozhatni a ‘vagy’ kötőszó egyoldalú értelmezésével. Tanulmányaimból úgy emlékszem, hogy e szócskának többféle jelentése van, a környezettől, mondatszerkezettől függően. Kérem, informáljon, hol nézhetnék utána alaposabban a témának.

A „vagy” kötőszó jelentései a Magyar értelmező kéziszótárban megtalálhatók, ezek közül jogi szempontból az alábbiak érdekesek:
1. Hétfőn vagy kedden jössz el? |
Vagy fizesd ki, vagy add vissza!
2. Egyszer vagy kétszer láttam.
3. vagyis, pontosabban. A várostól délre, vagy inkább délkeletre.
4. más szóval, más néven. Kémia vagy vegytan.
7. akár …, akár … Közel van vagy messze az a ház, én megkeresem.
E kötőszóval alkotott szószerkezetek és tagmondatokról: két típusa van a választó viszonynak, a kirekesztő (nincs több lehetőség) és a megengedő (van több lehetőség, de csak ennyit említettünk meg). Gyakran csak a tágabb összefüggésből tudjuk eldönteni, melyikről van szó (Magyar grammatika c. egyetemi tankönyv 542. o.).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra