vonatkozó névmás és szórend

2011. 09. 30.

Ha egy mellékmondat visszautaló névmással kezdődik, akkor a mondat alanyának vagy tárgyának, amelyre ez a névmás visszautal, kötelező a főmondat végén szerepelnie , vagy lehet előbb is? Pl. Melyik helyes:
1. Az apa törleszti fiának egy nagy adósságát, aki ezáltal megmenekül könnyelműsége súlyosabb következményeitől.
Vagy:
2. Az apa törleszti egy nagy adósságát fiának, aki ezáltal megmenekül könnyelműsége súlyosabb következményeitől.

A Nyelvművelő kézikönyv azt ajánlja az ilyen esetekben, hogy ha a főmondatban két főnév van, amelyre vonatkozhatna a névmás, akkor fogalmazzuk úgy a mondatot, hogy közülük az kerüljön közelebb a mellékmondathoz, a példánkban az aki névmáshoz, amelyikre ez vonatkozik (Grétsy László — Kovalovszky Miklós szerk., Nyelvművelő kézikönyv I–II, Bp., 1985. II. 1254. o.).
A kérdéses mondat első változata is teljesíti ezt a feltételt. A kézikönyv továbbá megjegyzi, hogy átfogalmazással elkerülhetjük az esetleges félreértést, például egyszerű sorrendi cserével, mint ahogy Ön is tette. A birtokos szerkezet fordított használata kicsit szokatlanabb.
A mondat egyébként is kettős jelentésű: az apa a fiának az adósságát törleszti, illetve az apa tartozik a fiának.
Esetleg így lehet átfogalmazni.
Az apa a fia nagy adósságát törleszti, aki…

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra