francia szavak toldalékolása

2011. 10. 06.

Abban kérném a segítségüket, hogy nagybetűvl írjuk-e a francia forradalom során alkotott hónap-elnevezéseket, pl. X. év thermidor 2.? Illetve, hogy miképpen toldalékoljuk a francia bon (mint váltó) és a sol (pénzegység jelentsében) szavakat? Bon-ok, sol-lal?

A francia forradalom során alkotott hónapelnevezések kis kezdőbetűsek, ugyanis a magyar helyesírás szabályai szerint a történelmi eseményeket jelentő szavakat kis kezdőbetűvel írjuk.
A „sol” szó kiejtés szerint íródik, ezért egybeírandó a toldalékkal: sollal; viszont a „bon” franciául egy orrhangú o-ra, azaz magyar szempontból néma betűre végződik, ezért kötőjellel kapcsoljuk a toldalékot: bon-k.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra