város marketing, lovas magazin, lovas hagyományok, országcímer,

2011. 10. 06.

városmarketing, lovasmagazin, országcímer, lovashagyományok

A város marketing szó esetében az egybeírás nem indokolható, mivel az egybeírás nem vezet jelentésváltozáshoz. (OH. 600. o. vö. direkt marketing.)

A lovas magazin és a lovas hagyományok esetében a helyzet már nem ennyire egyértelmű. Ezen a ponton helyesírásunk ingadozó. Az Osiris-helyesírásban (a 2004-es kiadás 1013. oldalán) olvasható lovas játék, lovas turizmus stb. példájára mindkettő tekinthető szintén egyszerű minőségjelzős kapcsolatnak, és ekkor különírandók: lovas magazin, lovas hagyományok.

Elképzelhető azonban, hogy jelentéstömörítő összetételként értelmezzük ezeket az alakulatokat: „olyan magazin, amely a lovak, lovasok életével kapcsolatos”, és ekkor az egybeírás javasolt: lovasshow, lovasesemény. Analóg példa az OH.-ból: lovasjelenet, lovasmérkőzés.

A fentiek alapján tehát mind az egybe-, mind a különírás indokolt lehet (az ingadozást mutatják az OH. eltérő példái is: lovascsapat, lovasszázad; de lovas bandérium, stb.), de javaslom, hogy következetesen ragaszkodjon az egyik vagy a másik formához.

Az országcímer esetén az országjelentés, országhatár, országzászló (OH. 1144.) analógiájára az egybeírást javaslom.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra