kezd, szeret

2011. 10. 20.

Melyik a helyes?
kezdett félrebeszélni – félre kezdett beszélni
kezdte összeszedni magát – össze kezdte szedni magát
kezdett fölülkerekedni – fölül kezdett kerekedni
Tkp.: a „kezd” segédige (tud, akar stb.) módjára működik, és közbeékelődik, vagy sem? És a „szeret”?

A magyarban a segédigéknek nem ugyanaz a szerepük, mint a németben vagy az angolban. A ‘kezd’ ige nem számítható egyértelműen a segédigék közé, a Magyar grammatika (Keszler Borbála szerk. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2006. 258–259. o.) a segédigeszerű szavak közé sorolja — ahogyan a ‘szeret’ igét is. A tankönyv azt írja, hogy ezek a szavak „a főnévi igenév igekötőjének és igetövének kapcsolatát megszakíthatják”, tehát lehetséges a ‘félre kezdett beszélni’ és a ‘kezdett félrebeszélni’ alak is. Élőbeszédben mindkettő használatos.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra