ez után, e nélkül, amiatt

2011. 10. 21.

A következő példákban különírandó-e az ez/után, az e/nélkül, ill. az a/miatt szó?
„Ez után a mára értéktelenné vált sok elmélet után.”
„Fokoznia kell az izgalmat, mert e nélkül senki sem arat sikert.”
„Amiért olyan csúnyán viselkedtem, és a miatt, ahogyan vele bántam.”

A javasolt írásmódok:
1. ‘ez után’
2. ‘e nélkül’
Az ‘e(z)’ ezekben a mondatokban névmásként viselkedik, ezért különírjuk az ‘után’ és a ‘nélkül’ névutóktól.
3. ‘amiatt’ – utalószói szerepű határozószó. Egybeírjuk.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra