azután – az után

2011. 10. 22.

Nem érzem a különbséget – a Helyesírási kéziszótár szócikkének tanulmányozása után sem – az “azután”, “az után” kifejezések között.

Az egybeírt alakot az időbeli egymásutániság kifejezésére használjuk (megvacsorázott, azután elment aludni). Ennek rövidebbik formája az ‘aztán’. A szó ebben az esetben kötőszóként áll.
A különírt alakban az ‘az’ mutató névmás, amely egy konkrét dologra mutat (az után az eset után). Itt nyomatékosabb szerepet kap a rámutatás funkciója, ezért írjuk külön.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra