közel álló

2011. 10. 22.

Hogyan írjuk a közelálló szót, ha nem egy közelben álló emberről, hanem hozzátartozóról van szó: pl. „Hogy tehet ilyet egy hozzá ennyire közelállóval (rokonnal)?”

Az egybeírt alak egyik szótárban sem szerepel, a különírt azonban mindegyikben. Ennek az az oka, hogy a kifejezés nem ment még át olyan jelentésmódosuláson, amely az egybeírást indokolná. A Magyar értelmező kéziszótár (Akadémiai, Budapest 2003. 760. o.) szerint a ‘közel áll vkihez, vmihez’ jelentése: „kedves számára, jó viszonyban van vele”. Ez a szerkezet tehát valójában nem fedi le a rokoni kapcsolatokat, ezekre más szerkezeteket használunk: közeli hozzátartozók, szűk család stb.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra