az alma, amely

2011. 10. 24.

Ezen gyümölcsök közül az alma az, amely/ami a legfinomabb.

Az ‘amely/ami’ kapcsán kialakult vita évtizedek óta zajlik a nyelvművelők körében. Tény, hogy egyfajta grammatika átrendeződés zajlik a névmások között (ennek a része az ‘amely –> ami’ változása is). Eredetileg az ‘amely’ „a főmondatban mindig a hozzá legközelebb álló főnévvel megnevezett tárgyra vagy gyűjtőnévre vonatkozik: Meghallgattam a rádióműsort, amely a tanár úrról szólt.”
Az ‘ami’ pedig „a főmondatban főnévvel meg nem nevezett dologra vonatkozik: Megkapta, ami jár neki. Mindent odaadtam már, amit csak kért.” (vö. Balázs – Zimányi szerk. Magyar nyelvhasználati szótár, Pauz-Westermann, Celldömölk 2007. 246–247. o.).
Az Ön példamondatában tehát az ‘amely’ használatát javaslom.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra