szokom, szokják

2011. 10. 24.

Ahol én élek, gyakran használják a “szokom, szokják, …” szavakat. Helyes, hogy így mondják, vagy csak a múlt idő használata, pl. “úgy szoktam csinálni”?

A “szokik” igének kétféle jelentése lehet.
1. ‘hozzászokik’:
Ekkor az ige alanyi és tárgyas ragozású is lehet.
Alanyi: (A házhoz) szokok, szoksz, szokik.
Tárgyas: Szokom, szokod, szokja (a stílusát).

2. ‘szokásszerűen tesz vagy tett valamit’:
A múlt- és a jelenbeli szokások kifejezésére a sztenderdben a múlt idejű igealakot használjuk, a jelen idejű igealak nyelvjárásban fordulhat elő.
Ezt szoktam olvasni (általában, mostanában vagy régebben).

Források:
Balázs Géza – Zimányi Árpád szerk., Magyar nyelvhasználati szótár, Pauz-Westermann, 2007, 194.
Grétsy László – Kemény Gábor szerk., Nyelvművelő kéziszótár, Tinta, 2005, 526.
Pusztai Ferenc főszerk., Magyar értelmező kéziszótár, Akadémiai, 2003, 1274.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra