dr.

2011. 10. 26.

A segítségüket, állásfoglalásukat szeretnénk kérni a dr. és Dr. helyes használatához. A felsőoktatásról szóló törvény szövegében nagy kezdőbetűvel, Dr. szerepel a PhD és DLA fokozatot szerzők esetén. A magasabb tudományos fokozattal rendelkező (habilitált) esetében viszont „csak” dr. habil.

A tudományos fokozatot jelölő dr. nem szerves része a tulajdonnévnek, ezért alapvetően kisbetűvel írjuk a szövegekben. A magyar helyesírás szabályai 153. pontja a nagybetűs írásmódról ezt írja: „A családnevek előtti doktor, idősb, ifjabb, özvegy stb. szót, illetőleg rövidítésüket csak kiemelt helyzetben (aláírásban, levélcímzésben, oszlopba rendezett névsorban stb.) és mondat elején kezdjük nagybetűvel”. Az Osiris Kiadó Helyesírás című könyvében még további helyzeteket közölnek: névtáblán, névjegykártyán, képaláírásban, képernyőn, címkeszerű feliraton…
A 153. pontban továbbá: „Mondat belsejében ugyanezek kisbetűvel írandók.”

A különféle fokozatok között nincs írásmódbeli különbség.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra