fali fülke

2011. 10. 28.

Hogyan írjuk a fali fülkét, amikor művészeti irányzat festményeként szerepel (trompe-l’oeil) a falon?

A fali fülke irodánk véleménye szerint különírandó.

Ennek alapvetően három oka van:
1. Az első ok grammatikai: a szerkezet jelölt, így csak jelentésváltozás esetében élhetünk az egybeírással.
2. Ez a jelentésváltozás ebben az esetben megtörténhet, hiszen a fali fülke egy művészettel kapcsolatos fogalmat takar. Ilyen eseteket „értelmezett szókapcsolat”-nak tart a szakirodalom: „Azokat a lexémaszerűen összeforrt szintagmákat tekinti értelmezett szókapcsolatnak, amelynek elemei – de legalábbis egyik elemük – még őrzik az eredeti konkrét jelentésüket. Az elemek szigorú egymásmellettisége, szintaktikai és lexikális kötöttség és részben idiomatikus jelleg jellemzi e frazémákat.”
A kérdezett szerkezetben a fali eredeti jelentésében használatos: fali „mn Ami falra akasztva, szerelve, falba építve haszn.” (ÉKsz.). Vö. http://doktori.bibl.u-szeged.hu/1087/1/IttzesN-2011_disszertacio.pdf
3. A magyar helyesírás alapvetően különíró. Addig, amíg valamely szaknyelvi helyesírás nem rendezi az efféle kérdéseket, minden esetben a különírás az ajánlott.

A „trompe-l’oeil” jelentései: 1. a valóságot csalódásig hűen ábrázoló festés, 2. csalóka látszat, szemfényvesztés.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra