álság

2011. 10. 31.

Mit jelent az „álság” szó a következő mondatban: „Ne vedd az Örökkévalónak, a te Istenednek Nevét álságra, mert nem hagyja büntetlenül az Örökkévaló azt, aki álságra veszi az ő Nevét.”?

A Czuczor–Fogarasi-szótár szerint az álság: „Gonosz szándéku titkolódzás, hamisság, alattomosság, ravaszság. Régies. „Nincs te nálad valami álság.“ „És álság viseltetik ő kezében.“ „Álságot teszen ő vele.“ Bécsi codex. „Álságot ne tégy.“ (Ne fraudem feceris), Münch. cod. „Hogy Jézust álsággal megtartanájak (letartóztatnák). Régi Passio.”

A hétkötetes értelmező szótárban az álság egyik jelentése: „1. Vminek ál (1), hamis volta, hamisság. Szent hév az, mely az igaznak szeretetét az álság gyűlölésével kapcsolja egybe. (Arany János).”

Mindezek alapján a kérdezett mondatban a hamisságot jelenti. A reformátusok által használt, új fordítású Biblia azt írja: „Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak nevét…”, de a Károli-fordításban is a „hiába fel ne vedd” forma szerepel. Tehát ebben a szövegkörnyezetben az „álság” az Úr nevének hamis/hiábavaló/felesleges kimondására utal.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra