mondatvégi írásjel

2011. 11. 04.

Bizonytalan vagyok a mondatvégi írásjel alkalmazásával kapcsolatban abban az esetben, ha egy összetett mondatnak csak az egyik tagja tartalmaz felszólítást. Ilyenkor mindenképpen felkiáltójel kell, vagy az utolsó tagmondat módja dönti el az írásjelet.
Példa:
• Ha el akarsz adni valamit, áldd meg azt, amit eladni próbálsz. (!)
• Áldj meg mindent és mindenkit, akivel kapcsolatba kerülsz. (!)

de
• Ha valaki kritizál, főképp, ha igazságtalanul teszi, álld meg az illetőt!

Alárendelő összetett mondatokban a mondatvégi írásjel fajtáját a főmondat határozza meg. (Osiris Helyesírás 320. o.) A második mondatban a főmondat felszólító, ezért felkiáltójelet kell használni.
Mellérendelő összetett mondatok esetében a mondat záró írásjele a második tagmondat fajtájához igazodik. (Osiris Helyesírás 319. o.)
Az első és a harmadik mondat többszörösen összetett. Ha a mondatot alárendelő mellékmondat zárja, ennek főmondata határozza meg a záró írásjelet (Osiris Helyesírás 322. o.). Vagyis :
Ha el akarsz adni valamit, áldd meg azt, amit eladni próbálsz!
Ha a mondat mellérendelő tagmondattal zárul, az határozza meg a záró írásjelet:
Ha valaki kritizál, főképp, ha igazságtalanul teszi, áldd meg az illetőt!
A felszólító mondatok végéről egyébként el lehet hagyni a felkiáltójelet, azt érzékeltetve, hogy a mondatnak nincsen érzelmi vagy indulati jellege.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra