tisztába(n) van vele

2011. 11. 07.

Légy tisztába vele! vagy légy tisztában vele?
Tisztában vagyok vele vagy tisztába vagyok vele?

A tisztában van valamivel szerkezet az írott, sztenderd nyelvváltozatban jellemzően -ban ragos, amit a magyar nyelvet reprezentáló korpuszok (Magyar nemzeti szövegtár, Magyar történeti szövegtár) adatai is igazolnak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a tisztába van valamivel helytelen lenne: kutatások igazolták, hogy a beszélt nyelvben a hol kérdésre felelő -ban/-ben és a hová kérdésre felelő -ba/-be ragos szerkezetek nem különülnek el egymástól markánsan. Az írott nyelvváltozatban azonban — mivel bizonyos mértékig más normák vonatkoznak rá — célszerű ezt a különbséget figyelembe venni, és jelen esetben a -ban ragos formát használni.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra