hozzá nem férhető vagy nem hozzáférhető

2011. 11. 08.

Kulcsát mindig tartsa biztonságos, illetéktelenek által hozzá nem férhető helyen!

Itt a „nem hozzáférhető helyen” szerkezet is helyes lenne?

A Nyelvművelő kéziszótár az Ön kérdésére a következő választ adja: „Az igekötős ható igék folyamatos melléknévi igenevét állítmányként többféleképpen is tagadhatjuk. A hagyományos és az élőnyelvben ma is a leggyakoribb megoldás az, hogy a nem tagadószóra eső erős hangsúly miatt az igekötő elválik az igenévtől, és utána kerül: ez a rendbontás nem engedhető meg. […] Az olyan közlésekben, amelyek a melléknévi igenévnek nem az igei (cselekvés-), hanem a melléknévi (tulajdonság-) oldalát kívánják előtérbe állítani, előfordul, bár egyre ritkábban, az igekötő — tagadószó — igenév sorrend is: az ilyen viselkedés meg nem engedhető. […] Napjainkban egyre inkább terjed egy harmadik, az igekötős igenevet megbontatlan egységben tagadó és ezzel melléknévi (tulajdonság) mivoltát hangsúlyozó megoldás: a változás nem megengedhető.” A leírtakból láthatjuk, hogy az Ön által kérdezett igekötős ige jelzőként kétféleképpen is tagadható: hozzá nem férhető, nem hozzáférhető. Mindkét tagadási mód helyes: az előbbi a hagyományosabb, az utóbbi az újabb.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra