eme, emez

2011. 11. 09.

Hogyan helyes: “Ojtozban eme adminisztratív-földrajzi helyzet miatt is különleges szerephez jutnak a hovatartozás, az együvé tartozás szimbólumai.” vagy “Ojtozban emez adminisztratív-földrajzi helyzet miatt is különleges szerephez jutnak a hovatartozás, az együvé tartozás szimbólumai.”?

Az eme(z) kérdéséről a Nyelvművelő kézikönyv az alábbiakat írja:

“Az eme(z), ama(z) jelzőként ritkán használatos; sokan egy kissé régiesnek,
ill. hivataloskodónak érzik. Ügyeljünk rá, hogy magánhangzóval kezdődő
jelzett szó előtt a z végű, mássalhangzóval kezdődő előtt viszont a z
nélküli alakváltozattal éljünk: emez élet, de eme világ; amaz igazság, de
ama város. Az eme élet, ama igazság típusú jelzős szerkezeteket pongyolaságuk,
az emez világ, amaz város-féléket pedig régiességük, elavult voltuk
miatt kerüljük. (Tréfás stíluselemként azonban természetesen nem helyteleníthetjük
az eme elv, ama ima stb. szerkezettípust sem.)” (Grétsy László–Kovalovszky Miklós főszerk., Nyelvművelő kézikönyv II., Akadémiai, Bp., 1980, 213.)

A régies hatású alak helyett például az “Ojtozban e miatt az adminisztratív-földrajzi helyzet miatt is különleges szerephez jutnak a hovatartozás, az együvé tartozás szimbólumai.” forma javasolható tehát.

(KJ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra