a mozgószabály alkalmazásának nehézségei

2011. 11. 10.

Hogyan kell írni a következőket:
Hotelstars-rendszer v. Hotelstars rendszer; csillagos égbolt rezervátum v. csillagoségbolt-rezervátum; (a cég Európa legnagyobb visszaforgatottpapír-újrahasznosítója v visszaforgatott papír újrahasznosítója?

A Hotelstars-rendszer helyes írásmódja a kötőjeles.

A másik két példa helyes írásmódja már nem ennyire egyszerű. A helyesírási szabályzat 139. pontjának, az úgynevezett mozgószabálynak megfelelően a következőképpen kellene írni az alakulatokat: csillagoségbolt-rezervátum, visszaforgatottpapír-újrahasznosító. A mozgószabály alkalmazása a csillagoségbolt-rezervátum esetében kevésbé, a visszaforgatottpapír-újrahasznosító írásmód esetében pedig nagyon megnehezít(het)i az alakulat olvashatóságát, értelmezését. A továbbiakban két írásmód jöhet számításba.

Az Osiris Kiadó által 2004-ben megjelentetett Helyesírás című kézikönyv látva a mozgószabály alkalmazásának nehézségeit, az ehhez hasonló esetekben a következőket javasolja: “Léteznek olyan különírt szerkezetek is, amelyek, ha egy összetételi utótag járul hozzájuk, a mozgószabály végrehajtása nélkül is majdnem ugyanazt az értelmes szerkezetet eredményezik, a két forma között a jelentéskülönbség alig érzékelhető. Ilyenkor mindkét leírási mód megfelelőnek tekinthető. Például: érettségikövetelmény-rendszer, érettségi követelményrendszer; köztársaságielnök-választás, köztársasági elnökválasztás”. A kézikönyv tanácsait követve a kérdezett szerkezetet két szóba kellene írni: visszaforgatott papírújrahasznosító.

Ezt az írásmódot azonban a helyesírási szabályzat értelmében nem követhetjük: „Anyagnévi jelzős kapcsolatnak azokat az alakulatokat tekintjük, amelyekben az előtag azt jelöli, hogy az utótagként megnevezett tárgy abból az anyagból készült. Az anyagnévi jelzőt, ha egyszerű szó, egybeírjuk a nem összetett főnevekkel: aranygyűrű, alumíniumedény, faburkolat, gyapjúsál, kőfal, platinatégely stb. – Ha azonban az anyagnévi jelzős kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó, az anyagnevet különírjuk jelzett szavától: acél mérőszalag, bőr pénztárca; nyersselyem ing, vasbeton gerenda; műanyag padlóburkolat; stb.”

Marad tehát a következő írásmód: visszaforgatott papír újrahasznosító. Nos, láthatjuk, hogy az alapos vizsgálat után eljutottunk a legegyszerűbb megoldáshoz. Úgy vélem, sokszor ez is a legcélravezetőbb.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra