történelem előtti idő

2011. 11. 16.

Azt szeretném megtudni, hogy egybeírjuk-e a történelem előtti kifejezést?
Pl. a történelemelőtti időkben, a történelemelőtti ember?

A „történelem előtti időkben”, „történelem előtti ember” szószerkezetek minden tagját különírjuk egymástól. Az egybeírást sem jelentésváltozás, sem a hagyomány nem indokolja. L. Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila, Helyesírás, Osiris, 2005, 1402.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra