betűszói összetételek

2011. 12. 06.

Betűszó és egyszerű/összetett szavak egymáshoz fűzéséről kérdeznék: Hogyan írjuk a VIP-mozi, VIP(-)moziterem vagy az LPG-tartály, LPG(-)üzemanyag kifejezéseket?

Az AkH. 287/a. pontja alapján a betűszókhoz kötőjellel fűzzük az összetételi utótagokat, így tehát a kérdezett alakulatok helyes írásmódja: VIP-mozi, LPG-tartály, LPG-üzemanyag.

Az utolsó alakulattal kapcsolatban megjegyzendő viszont, hogy annak elképzelhető a különírt változata: LPG üzemanyag is, mivel a betűszó jelentése ‘liquefied petroleum gas’, azaz ‘autógáz’. Így az alakulat tekinthető magyarázó utótagos szerkezetnek (l. pl. PIN kód, CD lemez az Osiris-helyesírásban).

E kérdésről Biró János kollégám Magyar Nyelvőr-beli tanulmányát ajánlom, elérhető itt: http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1314/131403.pdf .

(KJ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra