felszólító mondatok

2011. 12. 06.

A következő a kérdésem:

Ha több olyan mondat van egymás után, amelyben felszólító módú igealak van, mindenképpen felkiáltójel kell-e a mondatok végére, vagy elég a pont? Mert ha minden mondat végére felkiáltójelet teszek, igazából semmi nincs kiemelve. Pl. Kirándulni megyünk. Vegyetek fel kabátot, vigyetek magatokkal ernyőt. Töltsétek meg a kulacsokat vízzel. Öltözzetek jó melegen. Indulás!

A felszólító mondatokat felkiáltójellel zárjuk, kivéve akkor, ha úgynevezett kijelentő funkciójú felszólító mondatokról van szó.

Az Osiris-helyesírás (2004: 310) ezt írja ezekről: „Ha egy felszólító formájú mondat kijelentő funkciójú, a mondatzáró írásjel gyakran pont vagy kettőspont. Rendszeres a pont használata az általános érvényű, sokszor tanács jellegű utasítások, a használati utasítások és az általános érvényű igazságokat megfogalmazó közvetett felszólítások mondataiban […].”

Továbbá: Ezeknek a mondatoknak az a jellegzetességük, hogy nincs bennük érzelmet vagy indulatot kifejező többlet. Ilyen mondatok elsősorban a tudományos nyelvhasználatban és a sajtóban gyakoriak, és sokszor összefoglaló jellegűek, vagy éppen tematikus váltást jeleznek, például: Foglaljuk össze a tanulságokat. Térjünk át a következő jelenség tárgyalására. (Vö. OH. 2004: 315.)

Ezek alapján azonban úgy gondolom, a kérdezett mondatok nem tartoznak a kijelentő funkciójú felszólító mondatok közé, hiszen konkrét cselekvésre való felszólítást tartalmaznak, ezért a felkiáltójelek alkalmazását javaslom: „Kirándulni megyünk. Vegyetek fel kabátot, vigyetek magatokkal ernyőt! Töltsétek meg a kulacsokat vízzel! Öltözzetek jó melegen! Indulás!” Természetesen irodalmi szövegben lehetőség van az írásjelek szabadabb alkalmazására is.

(KJ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra