Változó szókincsünk

2011. 12. 09. nincs hozzászólás

Minya Károly, a Manyszi munkatársa a mai magyar nyelvújítás, neologizmusok elkötelezett kutatója. Most megjelent könyvének címe: Változó szókincsünk – A neologizmusok többszempontú vizsgálata.

A szerzőnek ebben a témában eddig két könyve jelent meg a Tinta Könyvkiadónál (a Mai magyar nyelvújítás 2003-ban, az Új szavak I. 2007-ben).

Ez a kötet elméletileg jelent újat: a stilisztikában, szókészlettanban régóta tárgyalt neologizmusok új megközelítését adja. Ilyen új szempontú osztályozás a szándékoltság, a gyakoriság, a kommunikációs forma, a fogalmi tartalom (tematika), a kialakulás, a szófaj, valamint – nyilvánvalóan a másodlagos írásbeliség hatására – a helyesírás szerinti csoportosítás. Azonosulva a funkcionális-kognitív stilisztika elképzeléseivel, a neologizmust mint viszonyfogalmat tekinti (viszonykategóriák felállításával). Mivel – értelemszerűen – a neologizmus csak egy adott szinkrón pillanatban tekinthető neologizmusnak, a megközelítés helyes.

Minya Károlynak ebben a rendszerében nagyon sokféle, egyébként vagy eddig besorolatlan, vagy figyelmen kívül hagyott jelenség is helyet kap (ilyen pl. az elírás, elszólás vagy tréfás összetettszó-alkotás). Ebből látszik, hogy a neologizmus jelensége szinte minden kommunikációs aktussal (beszédaktussal) kapcsolatba hozható.

A neologizmusok körének kitágítása különösen érdekes a nyelvtan lehetőségeinek kitágításával: újfajta szóalkotásokkal, szóelvonásokkal, analógiás szóképzéssel (alszás) stb. Ez a jelenség különösen gyakorivá vált az elmúlt időszakban – az internetes világban.

Minya Károly igen helyesen tisztázza a divatszó és neologizmus kapcsolatát is: értelemszerűen e két jelenség között is van kapcsolat, átjárás.

Különösen érdekes, nem nyelvészek számára is, a könyvhöz kapcsolódó nyelvi adattár. Ebben akár azok is elkalandozhatnak, akiket a nyelvészeti elemzés nem érdekel. A neologizmusok világa azért érdekes, mert a mai kor tükrét mutatják, és fölhívják a figyelmünket arra, hogy a nyelv mennyire gyorsan változik. Ilyen szempontból nem elhanyagolható a neologizmusok kutatásának, tanításának ügye, mert messzemenően szolgálja a nyelvi tudatosítást.


Balázs Géza


A könyv bemutatója 2011. december 15-én 15 órakor lesz az MTA Nyelvtudományi Intézetében (1063 Bp., Benczúr u. 33. földszinti tanácsterem). Az alkalmon a Tinta Könyvkiadó újonnan megjelent és megjelenés előtt álló kiadványait mutatják be a szerzők. A meghívó letölhető innen.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

vissza a főoldalra