igejelek, igeragok

2011. 12. 13.

Igaz lenne az, hogy toldalék szerepében mindig csak „j” állhat? Tehát nemcsak a felszólító mód jeleként (pl. „folyjon”), hanem pl. a „körülfolyja azt” alakban?

A felszólító mód jele a -j (pl. folyjon) mellett lehet -gy (egyed), -ggy (higgyed), -s (ránts), sőt zérómorféma is (várd; itt a -d személyrag, nem módjel!), ezek az úgynevezett alternánsok.

Az igeragokban pedig egyáltalán nem kötelező a -j megjelenése, például: várom, nézed, látlak, eszünk stb. A -j a határozott ragozású, kijelentő módú, jelen idejű alakok közül az alábbi személyeknél jelenik meg: E/3. (látja), T/1. (látjuk, figyeljük), T/2. (látjátok), T/3. (látják). Viszont az E/3., T/2. és T/3. alakokban magas hangrendű igéknél a személyragban szintén nincs -j: nézi, nézitek, nézik.

Az Ön által idézett körülfolyja alak határozott ragozású, kijelentő módú, jelen idejű, E/3. személyű és mély hangrendű igealak, amelyben tehát a fentieknek megfelelően jelenik meg a -j a személyragban.

Forrás: Magyar grammatika, 2000: 112–126, különösen a 117. oldal.

(KJ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra