tető- és felsőszoba

2011. 12. 14.

Azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e kötőjelezni az alábbi szókapcsolatot, amelyben az egyik kifejezést egybe kell írni (tetőszoba), másikat pedig külön (felső szoba). És abban is szeretnék megerősítést kapni, hogy tényleg egybe, illetve külön kell írni ezeket a szavakat.

tető- és felső szoba
tetőszoba és felső szoba

Önnek igaza van, az alábbi kifejezések helyes írásmódja: tetőszoba, felső szoba. A tetőszoba jelentéstömörítő összetétel; a felső szoba pedig jelzős szerkezet, amelynek egybeírását sem jelentésváltozás, sem hagyomány nem indokolja.

Egy összetételben a hiányzó utótagra kötőjellel utalunk (l. AkH. 262/b. pont) – akkor is, ha ez a hiányzó szó egy másik összetett utótagjával, de akkor is, ha egy különírt szerkezet tagjával közös: tető- és felső szoba. Az előtagok meg is cserélhetők: felső és tetőszoba (ebben az esetben természetesen nem kell a kötőjel, hiszen a felső szoba jelzős szerkezet).

(KJ)


A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra