több birtokos – egy-egy birtok

2011. 12. 14.

Miképpen helyes: „A föld népeinek kultúráját meg kell őriznünk.” vagy „A föld népeinek kultúráit meg kell őriznünk.”? Az első esetben úgy hangzik, mintha egyetlenegy kultúrája volna a föld népességének, a második esetben meg úgy is érthető, hogy egy-egy nép több kultúrával bír.

Két korábbi válaszunkat idézem:

A birtokos személyjelek egyeztetéséről a Nyelvművelő kéziszótár idevágó része a következőket írja: Ha több 3. személyű birtokosnak egyenként egy birtokáról van szó, a hagyománynak az felel meg jobban, ha egy birtokra utaló birtokos személyjelet használunk: lemásolta a könyvek címét (nem pedig: címeit). […] Előfordulhat azonban, hogy ez félreérthető. Ilyenkor vagy több birtokra utaló személyjelet alkalmazzunk (pl. a temetésen megjelentek koszorúi elborították a sírt), vagy ha mód van rá, illetve ha szükséges, valami egyéb, egyértelműbb megoldást keressünk. A magyar hagyománynak jobban megfelelő „Az urak eljöttek feleségükkel.” forma helyett ezért — ez utóbbi szemléletet követve — választhatjuk „Az urak feleségestül jöttek.” változatot is (l. http://www.e-nyelv.hu/2011-09-28/birtokos-szemelyjelek-egyeztetese-5/).

Hasonló a Magyar nyelvhasználati szótár álláspontja is, amely ezt írja: Ha több harmadik személyű birtokoshoz is egy-egy birtok tartozik, a birtokszót egyes és többes számban is használhatjuk. Mivel a magyar nyelv kedveli az egyes szám használatát, az egyes számú alak sem hibáztatható: „Az osztályok elindultak termük felé” (Balázs Géza–Zimányi Árpád szerk., Magyar nyelvhasználati szótár, Pauz-Westermann, 2007: 39). (L. http://www.e-nyelv.hu/2010-10-03/egyes-szam-kedvelese/.)

A fentiek alapján tehát mindkét változat elfogadható, de az egyes számú alak a hagyományos: „A föld népeinek kultúráját meg kell őriznünk.”

(KJ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra