spirulina

2011. 12. 16.

Hogy këll írni magyarul: spirulina vagy szpirulina?
És miképpen këll ejteni: [ˈʃpirulinɒ] vagy [ˈspirulinɒ].

S betűt tartalmazó latin és görög szavaink egy részének kiejtésekor kétféle eljárás létezik: vagy s-nek, vagy pedig sz-nek ejtjük ezt a betűt. A latinos ejtésmód az sz-es forma, de a középkori magyarországi latinban kialakult és elterjedt az s-ező változat, emiatt sok esetben ingadozás figyelhető meg, illetve mindkettő egyformán helyes, csupán arra kell ügyelni, hogy egy szóban, illetőleg egy kifejezésben ne keverjük a két ejtésmódot.

A spirulina szó mostanában kezd szélesebb körben elterjedni, és az sp- kezdetű idegen szavak ejtési változatai miatt itt is érthető a bizonytalanság (sport, spirál – szpinográfia, spondeus [spondeus] vagy [szpondeusz]). Az is természetes, hogy sok idegen szót egy idő után a kiejtés szerint írunk.
Egyelőre nincs meg a spirulina a helyesírási szótárakban, így szabályozás híján mindkét változat használható mind a kiejtésben, mind az írásban. Ha a teljes biológiai nevét használjuk ennek a mikroalgának (baktériumnak), akkor a latinos változat a megfelelő – pl. Spirulina platensis (sz-nek ejtve az s-t). „A Spirulina platensis kék-zöld mikroalgát fehérje előállítása céljából vízkultúrában termesztik.” (http://hu.wikipedia.org/wiki/Cianobakt%C3%A9riumok)

(L. a hasonló tartalmú korábbi válaszunkat is: http://www.e-nyelv.hu/2011-12-15/spin-karosszeria/.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra