idegen szavak toldalékolása

2012. 01. 05.

Hogyan toldalékoljuk a marketing mix kifejezést és az e-mail szót? Az internet kapcsolat egybe vagy különírva jó?
Tudna-e valamilyen újonnan megjelent Helyesírási Szótárt javasolni, ami javaslatot tesz a modern élettel keletkezett új szavak helyesírására?

A nem elfogadott verziók súlyos hibaként kezelendők-e például egy érettségi vizsgán vagy a nyomtatott sajtóban?

Az internetkapcsolat egybeírandó a helyesírási szabályok alapján, attól függetlenül, hogy az interneten sok találat van a különírásra.
A marketing mix kifejezés írásáról: A mix szó a magyar szótárakban nem található önálló szóként, a marketing szóval összekapcsolva a különírást javaslom. A toldalékot közvetlenül kapcsoljuk a mix szóhoz, mint a magyar szavakhoz (AkH. 222.), tehát pl. marketing mixről.
Az e-mail szó a helyesírási könyvek szerint kötőjeles, a toldalékokat szintén közvetlenül kapcsoljuk hozzá. Az idegen szavakhoz csak akkor kapcsoljuk kötőjelesen a toldalékokat, ha a szó néma, nem ejtett hangra végződik, pl. a Baudelaire névben a szó végi e-t nem ejtjük. Másik eset az, amikor egy idegen szó bonyolultabb, a magyarban nem használatos betűkapcsolatra végződik, pl. show [kiejtése: só], az ó hangot az -ow kapcsolattal írjuk le.
A helyesírási kérdésekben a legbővebb szóanyagot az Osiris Kiadó Helyesírás c. kötetében találja, ebben sok nemrégen keletkezett szó van; mellette ajánljuk a Magyar helyesírási szótárat is. L. korábbi írásunkat is: http://www.e-nyelv.hu/2012-01-03/szotar/.

A helyesírási szótárakban még nem rögzített szóalakok írását a szabályok alapján ki lehet következtetni. Az érettségi vizsga javítási útmutatója kitér a helyesírási kérdésekre, http://www.oh.gov.hu/letolt/okev/doc/erettsegi_2011/e_magyir_11maj_ut.pdf, ebben úgy fogalmaznak, hogy „Egyéb hiba (1 pont) 1. nem közhasználatú szavak durva és súlyos hibái stb.”, amelyből látható, hogy enyhébb elbírálás alá esnek.

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra