forintalapon

2012. 01. 07.

A forint alapon kifejezést egybe- vagy különírjuk? Az Osiris helyesírása szerint a forintalapú egy szó, így akkor a forint alapon szónak is annak kellene lennie.

Pl. A megfelelő befektetésekhez igényelje forint alapon az XY…

Az Osiris Helyesírás (443. és 606. oldal) szerint az „alapon” utótagú szókapcsolatok egybeírandók, ha az előtag főnév (ekkor jelentéssűrítő összetételt alkotnak, pl. dolláralapon), és különírandók, ha az előtag jelzői szerepű (pl. baráti alapon, faji alapon). Eszerint: forintalapon.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra