melegvíz-kifolyó csap

2012. 01. 07.

melegvíz-kifolyó csap

Műszaki szótárakban, szakkönyvekben számos kifolyó előtagú szóösszetételt találunk. Például: kifolyószelep, -nyílás, -csatorna, -lyuk, -kút, -orr, -száj, -vágat, -vezeték, -cső, -csonk, -csap

A kifolyócsövet és a kifolyónyílást az MHSz. és az OH. is tartalmazza, a Műszaki helyesírási szótár a kifolyócsapot is.

Mi indokolja a „meleg víz” -hez kapcsolódó kifolyócsap szétválását?

A 2. mozgószabály (AkH. 139/b.) alapján: a „meleg víz” különírt szókapcsolathoz egy közös utótag járul, emiatt az egyébként különírandó előrészt egybe kell írni, az utótagot kötőjellel kapcsoljuk.
Továbbá a folyamatos melléknévi igenévi jelzős szerkezetekre vonatkozó szabályt kell itt alkalmazni (AkH. 112., részletesen: OH. 2005: 113. oldaltól). Eszerint az -ó, -ő képzős melléknévi igenevet külön kell írni a jelzett szavától, ha a kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra