Wadsworthszel, massachusettsbeli, Massachusetts

2012. 01. 22.

Két idegen név toldalékolása iránt érdeklődöm: -th végű név esetén (Wadsworth) az egybeíráson túl hogyan alakul a tárgyragos, a -val/vel és -hoz/hez/höz ragos alak? Illetve lehet-e indokolt egy szövegen belül valamiféle jelentéselkülönítésre a Massachusetts melléknévképzős formája egyszer -i, egyszer -beli alakban, s az utóbbi toldalék hogyan kapcsolódik hozzá, s hogyan alakul a tárgyragos alak (kötőhang)?

Az OH. a ‘th’ betűkapcsolatra végződő idegen írású nevek esetében az egybeírást javasolja: Wadsworthszel (vö. OH. 276. o).
A „massachusettsbeli” egybeírandó (a „massachusettsi”-hez hasonlóan – vö. OH. 1037. o.), a tárgyragos alak pedig a Massachusettset (ejtéskönnyítő kötőhanggal).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra