megszólítás beépülése a mondatba

2012. 01. 23.

Hivatalos beadványokban, ha az eljáró hatóságra utalunk, az egyszerűség kedvéért gyakran rövidebb formában tesszük, pl. „kérjük a tisztelt Bíróságot”; „felhívjuk a tisztelt Felügyelet figyelmét” stb.
Meglátásom szerint a fenti esetekben nincs egységes álláspont abban (sem nálunk házon belül; sem szélesebb körökben), hogy a hatóság neve elé illesztett „tisztelt” kifejezés kis vagy nagy kezdőbetűvel írandó.
Nagy segítséget jelentene, ha röviden kifejtené a véleményét a fenti kérdésben; azt gondolnám, hogy minden bizonnyal van erre valami egyszerű és konkrét szabály.

A magyar helyesírás szabályai 149. pontja szerint „levelekben és hivatalos iratokban a megszólítás első szaván és tulajdonnévi tagján kívül nagybetűvel szokás kezdeni a megszólításban szereplő közneveket is (de a mellékneveket, kötőszókat már nem)”, pl. „Tisztelt Bíróság!”, „Mélyen tisztelt Asszonyom!”. A szabály kitér arra is, hogy „Azokat a közneveket, névmásokat és névmási szerepű határozószókat, amelyek a megszólított személyére vonatkoznak, szöveg belsejében általában kisbetűvel kezdjük: Légy szíves, barátom, látogass meg minket!”, „kérjük a tisztelt bíróságot”.

A megszólításra alkalmas főnevek vagy főnévi szerkezetek a mondatba beépülve nagybetűsen azt erősítik, hogy ezek második személyű használatúak, mintegy kiváltják a magázó formákat. Ez indokolhatja a „kérjük a tisztelt Bíróságot” írásmódot. (Helyesírás, Osiris Kiadó, 144. o. alapján.)

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra