chopines, chopini

2012. 01. 26.

Szeretném megkérdezni, hogy kell helyesen írni azt, hogy “chopin-es”? A zeneszerző Chopin nevéből szeretnék képezni egy jelzőt (Chopin-re jellemző, tehát chopin-es szólamszövés). Kisbetű? Nagybetű? Kötőjel? Nem kötőjel?

Akkor fűzzük kötőjellel a toldalékot az idegen írásmód szerint írt tulajdonnévhez, ha a szó végén hangérték nélküli (néma) betű van, vagy ha az utolsó kiejtett hangot betűknek bonyolult, írásrendszerünkben szokatlan együttese jelöli (AkH. 215., 217/a.). A Chopin esetében ezek nem állnak fenn [sopen], tehát a toldalékot közvetlenül tapasztjuk hozzá, az -(e)s, -i melléknévképzők hatására pedig a szóalakot kisbetűvel kezdjük: chopines, chopini (OH. 553.).

(HSZ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra