add oda – nekem?

2012. 01. 27.

Szíveskedjen nekem megírni, hogy a kővetkező állítás hogyan helyes: Add oda nekem, vagy Add ide nekem, mert Oda adni csak másnak tudok valamit, ezért szerintem a második a helyes, vagyis az, hogy ADD IDE NEKEM, de akkor, miért használják még a TV-ben is úgy, hogy ADD ODA NEKEM,ez olyan számomra mintha a magyarok nem tudnák értelmezni a magyar szót vagy nincs igazam?

Nyelvhasználati kérdésekben sokszor az dönt, hogy gyermekkorunkból, az iskolai tanulmányokból mit hozunk magunkkal: ezt vagy azt a kifejezést, nyelvtani szerkezetet jónak, helyesnek, szépnek vagy helytelennek, csúnyának gondoljuk.

A nyelv természete a változás, így régebb óta felfigyeltek arra a jelenségre, hogy az ide helyett az oda igekötőt használja valaki akkor is, ha a beszélő felé irányuló mozgást akar vele kifejezni. Nem logikus – mondják, mint ahogy Ön is a kérdésében. Ám érdemes elgondolkodni azon, hogy az ember a társas kapcsolatokban is képes a másikkal azonosulni, a nézőpontját felvenni. Ez tükröződik a nyelvhasználatban is: az „add oda” is ilyen szemléletváltás következménye: a cselekvést a másik szempontjából nevezem meg. Ezt mutatja be Nádasdy Ádám írása a jön/megy igékkel (http://seas3.elte.hu/delg/publications/modern_talking/39.html). Van olyan vélemény is, hogy a gyerekkorban sokszor hallott felszólítás rögzült – a gyermeket sokszor buzdítják a nála lévő dolgok átadására („Add oda a kutyának a csontot!”, „Add oda neki, hadd vigye!” stb.). A Nyelvművelő kézikönyv (Grétsy–Kovalovszky [szerk.], 1983) első kötetének 963. oldala megemlíti azonban, hogy részben táji hatásra is terjedhet ez a nyelvhasználatbeli jelenség.

Mások határozottan hibásnak, helytelennek tartják ezt a szerkezetet. A Nyelvművelő kéziszótár (Tinta, Bp. 2005) többek közt ezt írja az „oda – ide” címszó alatt (417. o.): Ügyeljünk az „oda” és a hozzákapcsolt ige helyes használatára, amikor a beszélő(k)höz való közeledésről v. közelítésről van szó. Gyakori hiba, különösen gyermekek beszédében, hogy az „ad” ige mellett a beszélő felé irányuló mozgás, cselekvés kifejezésére is az „oda” igekötőt alkalmazzák: „add oda (a labdát)!” Értelemszerűen és helyesen: „add ide!” De: „add oda a labdát a testvérednek!” http://www.e-nyelv.hu/2009-11-24/odaad/

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra