töszlöngös; töszlökös, töszlök (tájszó)

2012. 01. 27.

A töszlöngös kapcsán: a töszlöngöst emberre mondják, azonban a helyi öregek a csirkékre mondták. Eszembe jutott egy másik szó, aminek talán lehet kapcsolata vele: TESZETOSZA.

Korábban már írtunk a „töszlöngös” tájszóról, mely a Sárközben ’alacsony, kis termetű’ (személy), Bölcskén ’a kövérségtől nehézkes mozgású’ (személy) (Új magyar tájszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest 2010, 466. oldal), ez azonban a kérdezőnk által megadott jelentéssel nem vágott össze.

További kutatásra kiderült, hogy a „töszlökös” szót egy csallóközi gyűjtéskor jegyezték fel ’hitvány’ jelentésben, s a Magyar Nyelvőr 1. számában (1885-ben) publikálták is. Szinnyei Magyar tájszótára „töszlök” ’bárgyú’, ’hülye’ és „töszlökös” ’hitvány’, illetve ’hülye’, ’bárgyú’ szavakat közöl példamondattal: „Te töszlök Marci!”. A „töszlök” ma is használt szó, az interneten több találat van rá hasonló jelentésben.
Amit kérdezőnk eredeti kérdésében „töszlöngös”-ként írt meg (a csirkékre mondott ’vánnyadt, kornyadozó’ jelentésű szó), az a „töszlökös”-nek lehet egy változata (a jelentés nagyon fontos).
A kérdezőnk által felvetett kapcsolat a „teszetosza” szóval újabb kutatást igényel.

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra