tálna, Tálna

2012. 01. 28.

Mit jelent: tálna?

Szövegösszefüggés nélkül és egyéb adatok híján (pl. milyen szövegben találta ezt a szót):
Tálna több pataknak a neve, 1. a Túr folyónak egy mellékága, 2. Avasújváros erdélyi település patakja, régebben Tána változatban.

Köznévként régi szövegekben ’talpas tál’ jelentésű:
„Az átnyujtott hódolati ajándék a 14 századbeli német-góth stylben, ezüstből készült szentelt-viztartó. E készitményt mellékelt rajzaink kétféleképen tüntetik elő 1) bezártan, 2) felnyitva s a 3) szám alatt látható azon asztal (tálna, Aufsatz), melly az edényhez tartozik.” Vasárnapi újság, 1854–1860. http://epa.oszk.hu/00000/00030/00173/datum03893/cim203898.htm
vagy Archeológiai Értesítő egyik cikke 1870-ből.
Jósika Miklós A szegedi boszorkányok c. regényének végén található szójegyzékben ezt találjuk: „Tálna: Tasse. Tácza. Cabaret. (jó tálból).” Mai jelentésben: tálca, melynek „tácza” [táca] alakját látjuk – “‘ételek, italok, edények fel- és lehordására való, keskeny peremű lapos tárgy’.
Az olasz tazza (‘csésze, serleg’) átvétele, kezdetben ‘csésze’, illetve ‘lapos tál’ jelentéssel és az eredeti kiejtéshez közel álló táca alakban” (Tótfalusi István: Etimológiai szótár).

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra