(argumentum) ex silentio

2012. 01. 29.

Mire használják az „ex silentio” kifejezést?

Az (argumentum) ex silentio vagy e silentio az érvelés egy fajtája: a hallgatásból, az elhallgatásból levezetett érv (Tolcsvai Nagy Gábor: Idegen szavak szótára, Osiris, 2007), érvelés azzal, hogy az illető dologról nem esik szó. Általában kockázatos eljárásnak, ritkán és kellő óvatossággal alkalmazandó érvnek tartják, mivel nagy a tévedés lehetősége.

Egy példa rá: „Legelőször is azt kell ismételten hangsúlyoznom, hogy 1320 előtt épült várainkra vonatkozó adataink teljesen esetlegesen maradtak ránk. Amíg ugyanis a vár számított a birtok tartozékának és nem megfordítva, addig egyáltalán nem volt mindig szükséges, hogy a várról akár birtokjogi aktus alkalmával is említést tegyenek. De még ha ezt bizonyára legtöbbször meg is tették, merőben más a helyzet más forrástípusokkal, például a határjárásokkal. Ha ebben megnevezik egy föld határos földjeit, akkor semmilyen jogi megfontolás nem indokolta, hogy megemlítsék az azokon esetleg álló várakat. A birtokjog szempontjából – és ezt próbáltam a fentiekben bizonyítani – a vár léte vagy nem léte ekkoriban még tökéletesen mellékes körülmény volt. Sőt, ha megjárják egy föld határait, és nem említenek rajta várat, abból sem következik, hogy a vár nem állt, mert hiszen nem a várat, hanem a földet kellett meghatárolni. (A terra X. cum suo castro típusú adatok, figyeljük meg, soha nem határjárásokkal, hanem birtokelidegenítésekkel, birtokosztályokkal stb. kapcsolatban merülnek föl, olyankor tehát, amikor a vár mint értéktárgy nem volt mellékes.) Amikor tehát az argumentum ex silentio-t próbáljuk alkalmazni, azaz a vár említésének hiányából próbálunk arra következtetni, hogy még nem is állt, nagyon-nagyon óvatosan szabad csak eljárnunk, és mindig azt kell fontolóra vennünk, hogy amennyiben a birtokon vár volt, csakugyan elvárhatjuk-e forrásunktól, hogy ezt közölje velünk.”
(Az idézet forrása: Engel Pál: Töprengések az Árpád-kori sáncvárak problémájáról. http://www.castrumbene.hu/files/c6_02engel.pdf)

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra