gyámolda

2012. 01. 29.

Mit jelënt: gyámolda?

Maga a szó nem szerepel szótárainkban, de a 19. század folyamán általános használatban volt. (Utcanévként is akadt rá példa, Szombathelyen.) A gyámoldák olyan gyámolító intézetek voltak, amelyek a támaszuktól megfosztott családok, özvegyek, árvák, idősek („agg-gyámolda”) nyomorúságának enyhítését tűzték ki célul. Sok esetben egyházi keretek között szerveződtek, a segélyalap adományokból, illetve befizetésekből gyűlt össze.

Az 1847-ben létrehozott soproni evangélikus egyházkerületi Gyámolda (nyugdíj- és gyámdíjintézet) például a lelkészeket és tanítókat segítette öregség, betegség vagy egyéb bajok általi munkaképtelenség esetén, haláluk után pedig özvegyeiket, árváikat gyámolította, méghozzá a lelkészi és tanítói fizetések bizonyos százalékának befizetése révén befolyt összegekből. (http://medk.lutheran.hu/monografia_1897_poszvek_evang_egyhazkeruleti_gyamolda_tort.pdf)

(DÉ/HSZ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra