csokoládémousse

2012. 02. 14.

Egybe vagy külön kell írni azokat a szóösszetételeket, amelyekben magyar és idegen szó is szerepel? Például csokoládé mousse vagy csokoládémousse?
Mi erre nézve az iránymutató szabály?

A „csokoládémousse” szót egybeírjuk. A magyar helyesírás szabályai című kiadvány nem tér ki azokra az összetételekre, melyeknek egyik tagja idegen szó. Laczkó Krisztina és Mártonfi Attila Helyesírás című könyve (Osiris, 2005, 276.) az idegen előtagot tartalmazó összetételek írásmódját részletezi, figyelmünkbe ajánlva néhány sajátosságot. Ha az előtag utolsó betűje a magyarban is megszokott hangértékkel rendelkezik, egybeírjuk a szót, pl. bestsellerlista.
Ha azonban az előtag néma betűre végződik, vagy a magyarban szokatlan, bonyolult betűkapcsolat zárja, kötőjellel kapcsoljuk hozzá az utótagot: barbecue-kellék. Kötőjelet használunk akkor is, ha az összetétel kettőnél több tagból és hatnál több szótagból áll: baseball-világbajnokság (l. A magyar helyesírás szabályai, 138. szabálypont).

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra