teljes mondat

2012. 02. 14.

Az alábbiak közül melyik teljes mondat?
Szia.
Olvas.
Alkonyodik.
Odateszi a polcra.

A fenti mondatok mindegyike egyszerű mondat. Amennyiben az egyszerű mondat nem bontható fel alany-állítmányi szószerkezetre, tagolatlan mondatról beszélünk: Szia.
A tagolt mondatok lehetnek teljesek vagy hiányosak. Az „Olvas.” hiányos mondat, hiszen hiányzik belőle a harmadik személyű határozott alany. Az „Odateszi a polcra.” szintén hiányos, hiszen hiányzik belőle a kötelező vonzat, a határozott tárgy. Az „Alkonyodik.” alanytalan mondat, ezt teljes mondatnak tekintjük.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra