gondolatjel

2012. 02. 18.

Mikor használunk gondolatjelet és hosszú gondolatjelet?

A gondolatjel többféle szerepet tölthet be nyelvünkben: bevezetheti egy felsorolás egymás alá írt tagjait, a szereplő szavait; jelölhet váratlan fordulatot és hátravetést, valamint előrevetett kifejezéseket tartalmazó mondatban is szerepelhet.
Két példa a használatára:
Segített nekem – pedig tegnap köszönés nélkül elmentem mellette.
“Élni, mikor nincs értelme – ez az élet legmélyebb értelme.”

Hosszú gondolatjelről nem ír a helyesírási szabályzat, nagykötőjelről viszont igen. A két jel egyforma hosszúságú és vastagságú, a különbség köztük annyi, hogy a gondolatjel szóközzel kapcsolódik, a nagykötőjel pedig anélkül.

A nagykötőjel két vagy több tulajdonnév kapcsolatát (Czuczor–Fogarasi, Duna–Tisza köze), két vagy több népnév vagy nyelv kapcsolatát (latin–magyar), valamettől valameddig viszonyt (1–10. oldal), valamint géptípusok betű- és számjelzéseit (T–34) jelzi.

L. Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila, Helyesírás, Osiris, 2005, 295.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra