nemzetierőforrás-miniszter

2012. 02. 19.

Hogy këll írni: nemzeti()erőforrás()minisztër?

Irodánk 2011. június 17-én kelt válasza:

“Az ún. második mozgószabály (AkH. 139/b. pont) alapján a “nemzetierőforrás-miniszter” és a “nemzetierőforrás-minisztérium” (illetve ennek tulajdonnévi formája: “Nemzetierőforrás-minisztérium”) a helyes forma, hiszen egy különírt szókapcsolat (“nemzeti erőforrás”) egészéhez kapcsolódik egy újabb utótag (“miniszter”/”minisztérium”).

A második mozgószabály alkalmazása azonban nem minden esetben kötelező. Léteznek olyan különírt szerkezetek, amelyek, ha egy összetételi utótag járul hozzájuk, a mozgószabály végrehajtása nélkül is majdnem ugyanazt az értelmes szerkezetet eredményezik, a két forma közötti jelentéskülönbség alig érzékelhető, viszont áttekinthetőbbek, jobban tagoltak, pl. “érettségikövetelmény-rendszer” ~ “érettségi követelményrendszer”, “köztársaságielnök-választás” ~ “köztársasági elnökválasztás” (l. Osiris-féle Helyesírás [OH.], a 2004-es kiadásban a 132. oldalon). Ennek alapján a “nemzeti erőforrásminiszter” és a “Nemzeti Erőforrásminisztérium” írásmód is elfogadható.

Megjegyzendő, hogy az “erőforrás-miniszter”, “erőforrás-minisztérium” alakulatot a szótagszámlálás szabálya (AkH. 138. pont) alapján kötőjellel kellene tagolnunk, mivel három tagból állnak, és hosszabbak hat szótagnál. Az intézménynevek esetében azonban hagyományosan eltekintünk ettől a szabálytól, és kötőjel nélkül egybeírjuk az alakulatokat (ugyanígy teszünk ezek köznévi alakjaival is): Belügyminisztérium, Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem; állatorvostudományi kar, hadügyminisztérium; stb.

Végezetül megjegyzendő, hogy az írásgyakorlatban (az internetes találatok szerint) a “Nemzeti Erőforrás Minisztérium” fordul elő leggyakrabban (a minisztérium honlapján is), azonban ez az alak nem utal a tagok egymás közötti viszonyára, így helyesírásilag nem szerencsés.”
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra