csakrafelhangolás, stresszfeloldás, transzmédium-terápia, tisztán látó eszköz

2012. 02. 22.

Miképpen írandók: csakra()felhangolás, tisztánlátó()eszköz, transzmédium()terápia, stressz()feloldás, életút()alkotás?

A kérdezett kifejezések közül egybeírjuk a következőket: csakrafelhangolás, stresszfeloldás, életútalkotás. Ennek oka az, hogy jelöletlen összetételekről beszélünk (a csakra felhangolása, a stressz feloldása, az életút megalkotása), ezeket pedig a helyesírási szabályzat 128/c. pontja alapján egybeírjuk.
A ‘transzmédium-terápia’ kötőjellel írandó, mert három tagból áll, és meghaladja a hat szótagot (vö. AkH. 139/a. pont).
Az Osiris Helyesírás szerint a ’tisztán látó’ különírandó, ezért a kérdezett kifejezésre a ’tisztán látó eszköz’ kifejezést javaslom. Ha azonban a távcső értelemben használt ‘messzelátó’-hoz hasonlóan itt is jelentésváltozásról van szó, akkor az egybeírt alak a megfelelő: tisztánlátó eszköz.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra