pomána

2012. 02. 26.

Mit jelent “pomána” s mi az etimológiája?

Sok erdélyi szövegben felbukkan a pomána szó, mely a románból került a magyarba. Jelentései: ’ajándék’, ’ajándékozás’, ’halotti adomány’, ’ajándékozás temetési szertartás alkalmával’ – egy román–magyar szótár szerint. Az erdélyi magyar regionális köznyelv eleme.

(Wass Albert eltérő jelentésben használja a szót: stóla, papi szolgálatért fizetett pénz, adomány: …aki nem fizetett pománát a papnak, s egy emberrel összeköltözött pap nélkül, az ringyó. Http://www.krater.hu/krater.php?do=3&action=a&pp=467&PRINTING=1.
Ajánlható olvasmány Bakos Ferenc A magyar szókészlet román elemeinek története című könyve. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1982.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra