metafizikus, metafizikai

2012. 02. 27.

Azt szeretném megkérdezni, melyik a helyes forma:
metafizikai érv – metafizikus érv, ill. hogy jelzőként az eugenikai vagy az eugenikus forma a megfelelő?

A Magyar értelmező kéziszótár szerint az önálló szócikkben lévő metafizikus szóalak használatos főnévként és melléknévként egyaránt. Ugyanakkor a régebbi, a hétkötetes A magyar nyelv értelmező szótára feltünteti a metafizikai szóalakot is mint létező, a nyelvhasználatban előforduló szóalakot.
A görög-latinból átvett főnevek (fizika, matematika stb.) melléknévi alakja a latinos -us (-icus) képzővel keletkezett: matematikus, fizikus, metafizikus. A magyar -i melléknévképzővel is kialakult egy változat (idegen szó magyar képzővel), s úgy látszik az adatokból, hogy használatban is van. Mivel az -us végű szóalakok főnévként is szerepelnek, emiatt érezhető egy kis jelentéskülönbség a metafizikai és a metafizikus között: a melléknévi jelleg erősebb a magyar képzős változatban.
Az eugenikus/eugenikai esetében csak a nyelvhasználatból vonhatunk le következtetést. Gyakoribb a magyar képzős változat, ennek talán az az oka, hogy maga az eugenika szó nem túl régi (l. a Wikipédia szócikkét), és a latinos -ikus végződés nem rögzült hozzá.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra