PUR-hab, pur-hab

2012. 03. 02.

Hogy írjuk helyesen: purhab vagy PUR-hab?
(Kisbetűvel, mivel a pur a poliuretán szó rövidítése, vagy naggyal, a PVC mintájára.)

A kérdezett szó a köznévi betűszók közé tartozik. Az ilyen mozaikszók helyesírásáról a szabályzat azt mondja, hogy „csupa kisbetűből állnak, mivel kis kezdőbetűs szavakat helyettesítenek: gmk (= gazdasági munkaközösség), tbc (= tuberkulózis), tmk (= tervszerű megelőző karbantartás), szb (= szakszervezeti bizottság), tsz (= termelőszövetkezet), tv (= televízió), vb (= végrehajtó bizottság) stb.” Mint látjuk, idegen nyelvi példák is vannak a felsorolásban, ez alapján pur-hab a szabályos írásmód (a kötőjelet a mozaikszóhoz kapcsolódó összetételi tag indokolja).

A továbbiakban a szabálypont kitér a szaktudományok nyelvére: „A szaktudományok körében a többelemű közszói alakulatokat is csupa nagybetűkkel írt betűszókkal szokás helyettesíteni: CB (= citizen band), DNS (= dezoxiribonukleinsav), EKG (= elektrokardiogram), NE (= nemzetközi egység), PVC [= poli(vinil-klorid)], URH (= ultrarövidhullám) stb.” Ez egybeesik az Osiris Kiadó Helyesírás c. kötetének avval a tanácsával, hogy az idegen eredetű közszói betűszókat írjuk nagybetűvel, ez alapján PUR-hab a szabályos.

Mivel a kérdezett szó nem található meg a helyesírási és az értelmező szótárakban, mindkét írásmód indokolható. Bármelyiket is választják, egy szövegen belül következetesen használják, ne váltogassák az írásmódot.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra