elválasztás

2012. 03. 03.

Hogyan kell elválasztani azokat a szavakat, amelyekben egyszerűsítést alkalmaztunk 3 mássalhangzó találkozása miatt. Pl.:

orra (esik): or-ra (vagy orr-ra)?
finnek: fin-nek (vagy finn-nek)?
többen (több + -ben): töb-ben (vagy több-ben)?
mennyel: meny-nyel (vagy menny-nyel)?

A helyesírási szabályzat 226/f. pontjának példáiból látszik, hogy mi az eljárás akkor, ha a fenti szavak leírása a feladat: meggyel (meggy+gyel): megy-gyel. Az Osiris Kiadó Helyesírás kötete meg is magyarázza, hogy a toldalékolás során alkalmazott egyszerűsítés nem szűnik meg (jobbal: job-bal; Bernadettel: Bernadet-tel; meggyel: megy-gyel; fröccsel: fröcs-csel; könnyel: köny-nyel – 281. o.). A fentiek alapján tehát: or-ra, fin-nek, töb-ben, meny-nyel.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra